Spedycja

Obecnie transport i logistyka należą do jednych z najważniejszych elementów gospodarczego rozwoju krajów i regionów, w tym także przedsiębiorstw. Sytuacja rynkowa, warunki coraz większej konkurencji, globalizacja, rozwój nowoczesnych technologii powodują iż warunkiem odnoszenia sukcesów na rynku jest racjonalizacja wszystkich procesów działalności. Istnieje teza mówiąca że logistyka to "sztuka kalkulacji przestrzeni i czasu". Odnosząc się do etymologii terminu logistyka, jednym z jego źródeł jest greckie słowo logistikos - praktyczna sztuka kalkulacji. W Atenach czy Rzymie logista pełnił funkcje awizora finansowego oraz osoby rozdzielającej zasoby żywnościowe. Termin logistyka przyjął się pierwotnie w siłach zbrojnych. W miarę coraz większych akcji militarnych szczególnie podczas II wojny światowej, znaczenie logistyki nabrało szczególnego znaczenia. W tym czasie dokonywano dużych przemieszczeń i rozlokowania osób, sprzętu i żywności. Po drugiej wojnie światowej doświadczenie związane z logistyką zaczęło przenikać do sfery gospodarczej. W pierwszym rzędzie przenoszono doświadczenia w transporcie, magazynowaniu następnie w przygotowaniu ładunków do dalekich transportów co wiązało się ze wzmożonymi przewozami olbrzymich mas towarów, w szczególności między Stanami ( posiadającymi nadwyżkę towarów ) a zniszczoną w trakcie II wojny światowej Europą. Osiagniecie logistyki ktore powstaly w czasach wojny, zaczeto przenosic na gospodarke cywilna. Lata powojenne byly latami prosperity w gospodarce swiatowej. Zaczeto dostrzegac zaleznosci kosztowe dot. transportu, zapasow oraz obslugi zamowien. Zaczeto rowniez dostrzegac mozliwosci w polaczeniu funkcji dystrybucji i zaopatrzenia. lata dziewiedziesiate to podwaliny pod logistyke komputerowa i zintegrowany lancuch logistyczny. Przedsiębiorstwo jest planowo zorganizowaną, kompleksową jednostką socjalno techniczną, stawiającą sobie za cel społeczny wytworzenie wyników materialnych lub usług do zaspokojenia jednostek trzecich. Celami przedsiębiorstwa są: - zysk i rentowność - gospodarność - wydajność Transakcja koorydnacja kooperacja Wartość dodana dla klienta stanowi różnica pomiędzy korzyściami z tytułu zkupu produktu a całkowitym kosztem przez niego poniesionym. Wartość dodana dla przedsiębiorstwa to różnica pomiędzy całkowitą wartością sprzedaży a kosztem zakupu materiałów i usług. D.Back podaje prostą definicję logistyki jako procesu zarządzania całym łańcuchem dostaw. Najpopularniejsza jest definicja opracowana przez Council of Logistics Management, Logistyka proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.. Z kolei M.Sołtysik definiuje logistykę następująco: " logistyka jest dziedziną wiedzy o procesach logistycznych w gospodarce oraz sztuce skutecznego zarządzania tymi procesami". Przez logistyke nalezy rozumiec planowanie, organizacje i kontrole przeplywow dobr od ich zakupu, przez produkcje i dystrybucje do ostatecznego klienta, w celu spelnienia wymgan rynkowych przy minimalny zaangazowaniu srodkow finansowych. * Comite European Normalisation (CEN), 1992r. Dzięki analizie powyzszych definicji mozna wyroznic trzy kluczowe obszary zadan - zarzadzanie - minimalizowanie kosztow dzialalnosci logistycznej - zapewnienie wystarczajacego poziomu obslugi klienta Jedna z popularnych definicji logistyki jest zasada 7R mowi ona ze: 1. Wlasciwi towar 2 we wlasciwej ilosci 3 we wlasciwym stanie/jakosci 4 po wlasiwym koszcie/cenie 5 we wlasciwe miejsce 6 we wlasciwym czasie 7 do wlasciwego klienta